Producten

Producten/meststoffen

Hieronder ziet u een overzicht van producten die Meilof Smilde kan leveren:

Inkuilmiddelen:

Advies en handel inkuilmiddelen voor gras en mais.

Kunstmest:

Diverse kunstmest soorten voor gras en mais.

Voedermiddelen:

Advies en handel van: ruwvoer, snijmais, ccm en mks.

Drijfmest:

Rundveemest, varkensmest, kalvermest en overige soorten gescheiden mest.

Overige meststoffen/concentraten:

  N P K NA MG S Cl
Protamylasse 30 15 90   6 19  
Natriumkali     40 75     90
Nakamag     30 56 15 30 75
Magnesiumsulfaat         60 120  
Vinasse 50 30 3 50       0
Vinasse kali 12 1 250       0

Nieuw:

  N P K MG  
Cosun meststof 3.5 1.0 5.5 1  
Cosun concentraat 6.0 1.2 13.3 1  
Cosun compost/koek 6 2.7 6 4  

Deze producten zijn te gebruiken in biologische teelten.

Nieuw: Plantaardige meststof:

Afkomstig van de suikerindustrie en valt onder de overige meststoffen en mag jaarrond uitgereden worden. Voor meer info klik hier.

Graszaden, klavers, maiszaden, bloemenmengsels en vanggewassen/onderzaai

Compost

Kalkmeststoffen

Levering van zand, grond, grind en puin

Neem gerust contact met ons op voor levering en geldende voorwaarden