Oogsten

Oogsten

  • Maaien Krone Big M (9mtr)
  • Zwad maaien
  • Zwad harken (nieuw 15 meter breed)
  • Opraapwagens
  • Gras hakselen (2 hakselaars)
  • Maaidorsen
  • Maishakselen
  • MKS hakselen
  • Mais dorsen
  • Mais malen (ccm)