Grondbewerking

Grondbewerking

  • Ploegen (wentel+vorenpakker)  
  • Kopeg + inzaaien                 
  • Spitten (event. met zaaimachine)                   
  • Diepspitten (80cm)
  • Diepwoelen
  • Kopeggen
  • Kilveren (met laser)
  • Greppel frezen